Palvelut yrityksille

Äänenkäytön koulutus puhetyöläisille

Äänen terveys ja toimintakyky ovat perusedellytyksiä äänityöläisille. Jotta ääni kestää mm. taustamelun ja erilaisten työtilojen tuomat haasteet, sekä pitkäkestoisen puheen tuottaman kuormituksen on äänenkäytön tekniikan oltava kunnossa.

Äänenkäytön tekniikan ja itseilmaisun paranemisen myötä ääniongelmista johtuvat sairauslomat vähenevät, tulokset paranevat eli myyt enemmän äänelläsi. Itseluottamus oman äänen hallinnasta parantaa sekä työntekijän että yrityksen hyvinvointia.

Yrityksen kannattaa todellakin sijoittaa työntekijöittensä äänen hyvinvointiin, sillä se tuo yritykselle pelkästään positiivisia tuloksia. Alla esimerkkikoulutus 8 hlölle (kesto 4h). Hinta määräytyy henkilömäärän mukaan ja koulutus on räätälöitävissä yrityksen tarpeen ja toiveiden mukaan. Koulutuspakettiin sisältyy ääniklinikka, johon jokainen osallistuja voi varata yksityisajan. Henkilökohtaisessa äänenkäytön konsultaatiossa kartoitetaan äänen toimintakyky, kunto ja tarpeet.

Sisältö:

Luento äänenkäytön häiriöiden tunnistamisesta, sekä äänenhuollosta.

Workshop: Äänenkäytön harjoituksia ryhmässä (hengitysharjoitukset, äänen tuki,
artikulaatioharjoitukset ja puheen rytmittäminen)

Ääniklinikka osallistujille, johon jokainen osallistuja voi varata 15min konsultaatioajan,
jossa kartoitetaan äänen sen hetkinen toimintakyky ja kunto.

4h koulutuksen hinta 8 hlö:lle on 1000 € + ALV 24%

 

*Voit myös tilata yrityksesi henkilökunnalle esim.TyHy-päivään pelkän luennon äänenkäytön
ongelmien tunnistamisesta ja hyvästä äänenhuollosta!

Luennon kesto 90min.

Hinta 450 € + ALV 24%

Ota yhteyttä!

Hyvinvointikoulutuksia yrityksille:

Moduuli I: Ravitsemuspienillä muutoksilla kohti terveellisempää arkea

Koulutus sisältää luento-osuuden, jonka sisältönä mm. ravintosuositukset, energiaravintoaineet, sekä vitamiinit ja kivennäisaineet ja näiden merkitys kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Keskustelua ja toiminnallisia tehtäviä, joiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ravinnon merkityksestä omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen ja löytää keinoja tuunata omaa ravitsemusta terveellisemmäksi pienillä muutoksilla.

Kesto: 2,5h

Hinta : 500 € + ALV 24%
 

Moduuli II: Henkinen hyvinvointi ja uni – pienillä muutoksilla kohti
tasapainoisempaa arkea


Koulutus sisältää luento- osuuden, jonka sisältönä on uni, palautuminen ja stressinhallinta

Pienryhmätyöskentelyä, sekä mindfullness/rentoutumisharjoituksia, joiden tavoitteena on löytää työkaluja parempaan arjessa jaksamiseen, sekä keinoja stressinhallintaan ja palautumiseen.

Kesto : 2,5h

Hinta: 500 € + ALV 24%

  


Moduuli III : Arkiaktiivisuus ja liikunta - pienillä muutoksilla kohti vireämpää
arkea


Koulutus sisältää luento-osuuden terveysliikuntasuosituksista, sekä liikunnan hyvinvointivaikutuksista.

Kehoa vetreyttävä ja liikkuvuutta edistävä kehonhuoltotunti 45min

Sykettä nostava kehonpainotreeni ja loppurentoutus 60min

Kesto: 2,5h

Hinta: 500 € + ALV 24%
 


Moduulit I, II ja III: Kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia

Yhden päivän räätälöity Hyvinvointikoulutuspaketti, joka sisältää kattavat osuudet ravitsemuksesta, henkisestä hyvinvoinnista ja unesta, sekä liikunnasta.

Luento-osuus, pienryhmätyöskentelyä ja keskustelua, mindfullness- ja
rentoutumisharjoituksia, kehonhuoltoa ja hikeä pintaan nostattavaa liikuntaa.

Kesto: 6h (kokonaiskesto 7h, johon sisältyy omakustanteinen lounastauko 45min, sekä
kahvitauko 15min)

Hinta: 1200 € + ALV 24%

Voitte tilata yrityksenne työyhteisön Hyvinvointia edistävää koulutusta joko yksittäisinä moduuleina tai tilata Kokonaisvaltaisen Hyvinvointikoulutuspaketin vaikkapa yhdeksi TyHy-päiväksi. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri sopiva
kokonaisuus teidän yrityksenne tarpeisiin!